Ubezpieczymy zarówno siedzibę jak i majątek Twojej firmy, a także życie i zdrowie pracowników. Solidna ochrona Twojego biznesu pozwoli Ci prowadzić firmę bez przeszkód.

Mamy do zaoferowania wiele atrakcyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń majątku firmy, które bezpośrednio przełożą się na niższą składkę.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • Budynek, budowle, lokale
 • Maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
 • Środki obrotowe
 • Wartości pieniężne
 • Nakłady inwestycyjne
 • Mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży
 • Mienie pracownicze

Zakresem odpowiedzialności objęte mogą być następujące ryzyka:

 • Ogień i inne zdarzenia losowe
 • Kradzież
 • Wandalizm
 • Odpowiedzialność cywilna firmy
 • Szyby
 • NNW pracownicze
 • Assistance

JESTEŚMY NA BIEŻĄCO ZE WSZYSTKIMI PROMOCJAMI DOSTĘPNYMI NA RYNKU