Mamy do zaoferowania wiele atrakcyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń transportowych, które bezpośrednio przełożą się na niższą składkę i szerszy zakres.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • Ubezpieczenie Floty samochodowej (już od 3 pojazdów)

Ubezpieczenie floty samochodowej cechuje się szeregiem zalet w stosunku do ubezpieczeń na każdy pojazd z osobna:

 • zaplanowane, niezmienne wydatki przez cały okres trwania umowy
 • niższa cena przy ubezpieczeniu wielu pojazdów
 • minimum formalności przy ubezpieczaniu poszczególnych pojazdów
 • rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na wszystkie pojazdy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)
  • Transport krajowy
  • Transport międzynarodowy

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika obejmuje ochroną działalność zawodową z tytułu zawartych umów o przewóz towarów, dokonywanych przez przewoźnika, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania transportu. Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczony lub utracony przewożony ładunek tylko wówczas, gdy wina leży po stronie przewoźnika.

 • Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Spedytor, wykonując swoją działalność, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie, a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji.

 • Ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo)

Ubezpieczenie cargo skierowane jest przede wszystkim do podmiotów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także do przedsiębiorstw, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku lub też są zobligowane do zawarcia takiego ubezpieczenia kontraktem handlowym, bądź też wymogami banku.